Protecció de dades personals

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, Montse Ibáñez t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de Montse Ibáñez amb les dades obtingudes en el lloc web www.montseibanez.cat, degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades.

La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres i per a l'enviament, a través de qualsevol mitjà, d'informació referida als productes i serveis oferts per Montse Ibáñez, que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi de les dades obtingudes durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades a través de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes adquirits, així com qualsevol altre que poguessis fer-nos arribar per una altra via. La utilització de la pàgina web i la realització d'una comanda impliquen l'acceptació per l'usuari o client de l'tractament de les seves dades personals.

Montse Ibáñez no disposa en cap moment de les dades relatives a la targeta de crèdit. Les dades s'introdueixen directament en una pàgina web segura de l'entitat bancària que gestiona el pagament (Caixa d'Enginyers), garantint així major seguretat i confidencialitat.

Montse Ibáñez es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat de el fitxer abans descrita. Montse Ibáñez ha adaptat les mesures de seguretat imposades pel Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la LO 15/1999, per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de les dades.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.montseibanez.com poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit a: Montse Ibáñez Carrer Luis Antúnez, 8 08006 Barcelona. Espanya, i indicant el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant fotocòpia del DNI de l'usuari.

Per la nostra banda, i atenent a la llei vigent mai revelarem les teves dades personals a tercers, només rebràs la nostra Newsletter, on sempre podràs donar-te de baixa fàcilment sol·licitant-ho a través del formulari de contacte. Si no estàs subscrit a la Newsletter, la informació que ens subministris a tu demanat únicament serà utilitzada per a la finalitat de gestió de tu comanda. Si no vols rebre publicitat, només has d'entrar al teu compte i desactivar l'enviament de Newsletter i informacions. Els usuaris podran demanar el cessament dels enviaments de missatges publicitaris escrivint un missatge a l'adreça de correu electrònic info@montseibanez.com.

Icones camió i cinta mètrica made by "www.flaticon.com/authors/freepik".